SEMPAL

Виробник сучасного
енергоефективного обладнання для обліку
та регулювання теплової енергії та води

thumb-/usefull/segodnaua-individualnyj-teplovoj-punkt-image-215377110

Регулятор перепаду тиску – важливий компонент ІТП

Регулятор перепаду тиску – тип регуляційної трубопровідної арматури прямої дії, яку призначено для автоматичної підтримки заданої різності тисків води в трубопроводах шляхом зміни витрати, зокрема між трубопроводами в системах теплопостачання – тим, що подає, і зворотним. Регулювання перепадів тиску здійснюють зміною прохідного перерізу клапана регулятора. Принцип роботи регулятора прямої дії ґрунтується на використанні енергії робочого середовища (води) для керування клапаном без підведення енергії від зовнішнього джерела. Ступінь відкриття клапана пропорційний ступеню відхилення перепаду від заданого значення.

Методика добору регулятора перепаду тиску полягає у визначенні пропускної спроможності, необхідного діапазону регулювання, перевірки виникнення шуму та кавітації. Регулятор перепаду тиску налаштовують після заповнення трубопроводу водою під час пусконалагоджувальних робіт усього вузла.

Залежність втрат напору від витрати через регулятор перепаду тиску називають пропускною здатністю – Kvs.

Рекомендуємо добирати регулятори перепаду тиску таким чином, щоб потрібне значення пропускної здатності було в діапазоні від 30 до 80% ходу штока. Такі налаштування регулятора дозволять з достатньою точністю як зменшити витрату щодо заданого, так і збільшити її. Діапазон налаштування регулятора перепаду тиску залежить від сили стиснення пружини. Перепад тисків, який підтримуватиме регулятор, має бути приблизно в діапазоні від 20 до 80% діапазону підтримуваних перепадів тисків.

Монтаж регулятора перепаду тиску необхідно проводити відповідно до інструкції, дотримуючися таких рекомендацій:

  • До та після регулятора необхідно встановити манометри;
  • Перед регулятором перепаду необхідно встановити сітчастий фільтр;
  • Різні виробники надають різні дані, але в середньому при монтажі регулятора перепаду тиску рекомендовано витримати прямі ділянки 5DN перед і 10DN після нього (якщо дозволяють умови).

Для більшості регуляторів перепаду тиску монтажне положення за температур більше ніж 80 °С – горизонтальне, пружиною вниз, за температур менше ніж 80 °С – довільне. Регулятори перепаду тиску, які встановлено перед регуляційними клапанами, дозволяють виключити шум, який виникає через високий тиск у системі теплопостачання.

Замовляйте послуги нашої компанії за телефонами:

+38 044 337 11 88        +38 098 163 88 88

+38 044 355 11 88        +38 050 142 88 88