SEMPAL

Виробник сучасного
енергоефективного обладнання для обліку
та регулювання теплової енергії та води

Умови роботи (Договір-оферта)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА СЕМПАЛ ДО ЛТД”, в особі сайту www.sempal.com (далі ПРОДАВЕЦЬ), публікує цей договір, що є публічним договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі ПОКУПЕЦЬ) про наступне:

Стаття 1. Предмет договору-оферти.

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується сплатити та прийняти замовлені на сайті www.sempal.com товари (далі ТОВАР).

Стаття 2. Момент укладання договору.

2.1. Текст цього Договору є публічною офертою (відповідно до законів України).

2.2. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ у ПРОДАВЦЯ як самостійно, так і через оператора є беззастережним прийняттям цього Договору, і ПОКУПЕЦЬ розглядається як особа, яка вступила з ТОВ «ФІРМА СЕМПАЛ КО ЛТД» у договірні відносини.

2.3. Оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ та розрахунку здійснюється шляхом замовлення ПОКУПЦЕМ на сайті www.sempal.com або через телефони, вказані на сайті.

Стаття 3. Характеристики ТОВАРУ.

3.1. У зв'язку з різними технічними характеристиками моніторів, колір ТОВАРА може відрізнятися від представленого на сайті.

3.2. Характеристики та зовнішній вигляд ТОВАРА може відрізнятись від вказаних на сайті.

Стаття 4. Ціна ТОВАРУ.

4.1. Ціни на сайті вказані у валюті країни покупця за одиницю ТОВАРУ.

4.2. Тарифи на надання послуг з доставки, розвантаження, підйому та складання ТОВАРА вказані на сайті на кожен ТОВАР залежно від його характеристики.

4.3. Загальна сума ЗАМОВЛЕННЯ, яка в деяких випадках (за бажанням покупця) може включати платну доставку та складання ТОВАРУ, вказується в розділі «Кошик» у рядку «Разом» або за допомогою замовлення безпосередньо у менеджерів компанії, за телефонами вказаними на сайті.

Стаття 5. Оплата ТОВАРУ.

5.1. При готівковій формі оплати ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний сплатити ПРОДАВЦЮ ціну ТОВАРУ в момент його передачі, а ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний надати ПОКУПЦЮ касовий або товарний чек, або інший документ, що підтверджує оплату ТОВАРУ.

5.2. При безготівковій формі оплати обов'язок ПОКУПЦЯ по сплаті ціни ТОВАРУ вважається виконаним з моменту зарахування відповідних коштів у розмірі 100% (ста відсотків) передоплати на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ за реквізитами, зазначеними у п. 13 (Реквізити магазину) цього Договірного.

5.3. При безготівковій формі оплати прострочення сплати ПОКУПЦЕМ ціни ТОВАРУ на строк понад 5 (п'ять) днів є суттєвим порушенням цього договору. У цьому випадку ПРОДАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, повідомивши про це ПОКУПЦЯ.

5.4. ТОВАРИ поставляються ПОКУПЦЮ за цінами, найменуванням, у кількості, що відповідає рахунку, сплаченому ПОКУПЦЕМ.

Стаття 6. Доставка ТОВАРУ.

6.1. Доставка ТОВАРУ ПОКУПЦЮ здійснюється адресою та у строки, погоджені ПОКУПЦЕМ та менеджером ПРОДАВЦЯ при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ, або ПОКУПЕЦЬ самостійно забирає товар зі складу ПРОДАВЦЯ за адресою, зазначеною в п. 13 (Реквізити магазину) цього ДОГОВОРУ.

6.2. Точна вартість доставки ТОВАРУ визначається менеджером ПРОДАВЦЯ при оформленні замовлення та не може бути змінена після узгодження ПОКУПЦЕМ.

6.3. Неявка ПОКУПЦЯ або не вчинення інших необхідних дій для прийняття ТОВАРУ можуть розглядатися ПРОДАВЦЕМ як відмови ПОКУПЦЯ від виконання ДОГОВОРУ.

Стаття 7. Гарантії на ТОВАР.

7.1. На всю продукцію, що продається на сайті www.sempal.com, є всі необхідні сертифікати якості та санітарно-гігієнічні висновки.

7.2. Гарантійний термін експлуатації на ТОВАР встановлює виробник. Термін гарантії вказується у гарантійному талоні.

Стаття 8. Права та обов'язки сторін.

8.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується:

8.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію ПОКУПЦЯ та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених Українським законодавством.

8.1.2. Надати ПОКУПЦЮ можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті (www.sempal.com). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням ЗАМОВЛЕННЯ.

8.1.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати цей ДОГОВІР в односторонньому порядку до моменту його укладання.

8.2. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується:

8.2.1. До моменту укладання ДОГОВОРУ ознайомитись із змістом договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті (www.sempal.com).

8.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адресу електронної пошти) та реквізити для доставки ТОВАРА.

8.2.3. Прийняти та оплатити ТОВАР у зазначені у цьому ДОГОВОРІ строки.

Стаття 9. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього ДОГОВОРУ у порядку, передбаченому цим ДОГОВОРОМ та чинним законодавством України.

9.2. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за доставку ЗАМОВЛЕННЯ, якщо ПОКУПЦЕМ вказано неправильну адресу доставки.

9.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо очікування ПОКУПЦЯ про споживчі властивості ТОВАРУ виявилися невиправданими.

9.4. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань щодо доставки ТОВАРУ, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин.

9.5. ПОКУПЕЦЬ, оформлюючи ЗАМОВЛЕННЯ, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а також підтверджує, що з умовами цього ДОГОВОРУ ознайомлений та згодний.

9.6. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання СТОРОНАМИ зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, СТОРОНИ мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

Стаття 10. Повернення та обмін товару.

10.1. Вимога ПОКУПЦЯ про обмін або повернення ТОВАРУ підлягає задоволенню, якщо ТОВАР не був у вжитку, збережено його споживчі властивості, збережено та не порушено упаковку, збережено документи, що підтверджують факт купівлі цього ТОВАРУ на сайті www.sempal.com.

10.2. Строк такої вимоги становить 14 (чотирнадцять) днів з моменту передачі ТОВАРУ ПОКУПЦЮ.

10.3. ПОКУПЕЦЬ компенсує ПРОДАВЦЮ необхідні транспортні витрати, понесені у зв'язку з організацією обміну або повернення ТОВАРУ.

Стаття 11. Форс-мажорні обставини.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань СТОРОНАМИ за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, великі страйки, епідемії тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю тощо). Протягом цього часу СТОРОНИ не мають взаємних претензій, і кожна зі СТОРІН бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

Стаття 12. Строк дії договору.

12.1. Цей ДОГОВІР набирає чинності з моменту звернення до ТОВ «ФІРМА СЕМПАЛ КО ЛТД» та оформлення ЗАМОВЛЕННЯ та закінчується при повному виконанні зобов'язань СТОРОНАМИ.

Статья 13. Реквизиты компании.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА СЕМПАЛ КО ЛТД"
ЄДРПОУ: 19022122
Свідоцтво платника ПДВ: № 36368906
ІПН: 190221226571
Юридична адреса: Україна, 03062, м. Київ, вул. Кулібіна, будинок 11
Контактний телефон: +38(044)239-21-97
Інформація про обслуговуючий банк:
ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
МФО: 300658
р/р UA493006580000026004001101821